Print

Nieuwe software voor het ontwerpen van de groengasketen

2014-04-23

Nieuwe software kan de wijze waarop netbeheerders groengasnetwerken ontwerpen veranderen. Dit betekent ook een hervorming van de integratie van de gasdistributienetten.

Taede Weidenaar komt in “Designing the biomethane supply chain through automated synthesis” met een beslissingsondersteuningstool voor het ontwerp van de groengasketen en het gasdistributienet. Taede Weidenaar komt in “Designing the biomethane supply chain through automated synthesis” met een beslissingsondersteuningstool voor het ontwerp van de groengasketen en het gasdistributienet.

Dankzij het onderzoek van UT-promovendus Taede Weidenaar is het mogelijk om tot een verdere vergroening van de gasketen te komen. Netbeheerders staan door de toename van biomassa als bron voor groen gas voor grote uitdagingen. Hun rol bestaat nu nog vooral uit de passieve doorvoering van aardgas naar de afnemers, maar dit verandert in de toekomst. De innovatieve tool van Weidenaar brengt het ontwerpproces van zo’n groengasketen in kaart. Enexis, Liander en Stedin financierden zijn promotietraject.

Hoewel de doelstellingen op het gebied van de inzet van hernieuwbare energie  in het energieakkoord (14% in 2020) waarschijnlijk niet gehaald worden, groeit het aandeel wel. Het gebruik van groen gas is hierbij een van de opties. “Netbeheerders willen hierin hun rol oppakken en vragen zich dus af hoe het netwerk van de toekomst er uit moet zien”, vertelt Weidenaar. “De Gasunie pompt nu vanuit Groningen aardgas richting de regionale netbeheerders, maar dat verandert. Door middel van (mest)vergistingsinstallaties produceren boeren, of een keten van boeren, gas uit biomassa. Dat roept nieuwe vragen op. Waar plaats je zo’n vergister die ook nog eens voor stankoverlast zorgt? En grotere centrales zorgen weer voor transportoverlast (van biomassa), dus hoe ga je daar mee om? Mijn tool genereert ontwerpoplossingen voor een bepaald gebied. Daarbij wordt gelet op locaties met biomassa, bestaande  gasdistributienetten en gasafnemers. Het ontwerp beschrijft, onder andere, de locatie en grootte van vergisters en opwerkinstallaties en geeft daarnaast de economische, energetische en milieugerichte prestaties aan.” 

Door gebruik van de tool kunnen de belangen van alle betrokkenen (boeren, netbeheerders, overheid, etc.) worden afgewogen, waardoor een breed gedragen ontwerp van de groen gas keten voor een speciale situatie kan worden gekozen.

Op de toekomst voorbereid
Weidenaar noemt het voorbeeld van een 32 kilometer lange geplande biogasleiding in Friesland, waar twaalf vergisters en dertig agrarische bedrijven bij betrokken waren. Dit project genaamd Biogasleiding Noordoost-Friesland (BioNoF) en de injectie van groen gas in het regionale gasnet faalde. “Omdat het ontwerp van de groengasketen hier niet voldoende geschikt voor was. Netbeheerders willen die stap nu graag zetten en stappen zetten naar het gasdistributienetwerk van de toekomst.”

Meer informatie
Taede Weidenaar (Dongeradeel, 1984) voerde zijn promotieonderzoek uit binnen de vakgroep Ontwerp, Productie en Management en de leerstoel Gastechnologie van de faculteit CTW. Zijn promotoren zijn prof. Fred van Houten en prof. Mannes Wolters.

Zijn proefschrift "Designing the Biomethane Supply Chain Through Automated Synthesis" is op te vragen.