Print

Een belangrijke financiële bijdrage

2009-11-06

Het Ministerie van Economische Zaken van Nederland, door de bevestiging van een subsidie, vullen de financiering van het onderzoeksprogramma

De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, heeft positief besloten over een omvangrijke bijdrage aan Energy Delta Gas Research (EDGaR). Het gaat om een bedrag van tien miljoen euro uit het nationale deel van het compensatiepakket Zuiderzeelijn. Vorig najaar besloot het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) al positief over eveneens tien miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast staat de Provincie Groningen garant voor twee miljoen euro.

EDGaR is een nationaal consortium onder aanvoering van het Energy Delta Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Het bundelt de in Nederland aanwezige kennis en kunde op gasgebied om samen te werken aan een duurzame energietoekomst. EDGaR heeft de ambitie een internationaal centre of excellence te worden op het gebied van gas en duurzaamheid.

Partners

In EDGaR werken samen Gasunie, Kiwa Gastec, Netwerkbedrijven Enexis, Liander en Stedin, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Technische Universiteit Delft en ECN. De Raad van Toezicht van EDGaR zal worden voorgezeten door Roelf Venhuizen, voormalig algemeen directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Ook GasTerra heeft zich recent aan EDGaR verbonden. Deze partners hebben een innovatief programma opgesteld waarin ze zelf 22 miljoen euro investeren. Met in totaal 44 miljoen euro erbij ontstaat het grootste programma van op duurzaamheid gericht gasonderzoek binnen Europa.

Van gas naar duurzaam

De aandacht voor duurzame energie is tot dusver nauwelijks gecombineerd met de gaskennis die in Nederland beschikbaar is. EDGaR koppelt deze twee werelden van gas en duurzame energie om zo te werken aan nieuwe, op gas gebaseerde plannen richting een duurzame energietoekomst.

Hoofdthema’s

 Van mono- naar multigas. Door de komst van nieuwe aardgaskwaliteiten, groene gassen, waterstof, synthetische gassen, gasmengsels en forse CO2-stromen verdwijnt de klassieke mono-gaswereld. Die maakt plaats voor een multi-gaswereld.

Toekomstvaste energiesystemen. De ontwikkeling en verduurzaming van gas- en elektriciteitssystemen is tot dusver gescheiden. EDGaR zal werken aan een slimme koppeling tussen de twee werelden van gas en stroom om zo een hogere efficiency van het totale energiesysteem mogelijk te maken. Dat leidt ook tot betere benutting van vormen van duurzame energie die op moeilijk voorspelbare momenten stroom leveren, zoals zon en wind.

Veranderende gasmarkten. Bij dit derde thema staat internationalisering centraal. Noodzakelijk, want er komt steeds meer aandacht voor de afhankelijkheid van het buitenland, de internationale werking van gasmarkten en leveringszekerheid. Bovendien wil EDGaR de in Nederland te ontwikkelen innovatie van begin af aan in een internationale context plaatsen, ook met het oog op nieuwe exportkansen.

Doel van het programma EDGaR is om per 1 januari 2010 met de daadwerkelijke researchactiviteiten te starten. 

Door Bert Wiersema