Print

Gas fuels Europe

2013-12-17

Velen voor een Europees onderzoeksprogramma naar gas en duurzaamheid

Gerald Linke en Catrinus Jepma tijdens de Gas Fuels Europe conferentie in Brussel, op 28 November 2013 (Foto: EDGaR/Jean-François Auger) Gerald Linke en Catrinus Jepma tijdens de Gas Fuels Europe conferentie in Brussel, op 28 November 2013 (Foto: EDGaR/Jean-François Auger)

Tijdens de Gas Fuels Europe conferentie in Brussel op 28 en 29 november jl. hebben meerdere sprekers gepleit voor een Europees onderzoeksprogramma naar gasinnovatie en duurzaamheid. De Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) en de Energy Delta Gas Research (EDGaR) organiseerden deze internationale conferentie om de dialoog aan te gaan over dit onderwerp.

Een Europees onderzoeksprogramma naar gas en duurzaamheid zou “met de introductie van duurzaam gas de veiligheid en betrouwbaarheid van het gassysteem verzekeren,” stelde DVGW-president Walter Thielen tijdens zijn introductiespeech. Sprekers van zes verschillende Europese landen gaven hun eigen interpretatie van de situatie. Hierna volgden afgevaardigden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en Eurogas.

Nationale perspectieven

Europa moet de hoeveelheid fossiele brandstoffen reduceren, zodat we minder afhankelijk zijn van olie- en gasimport, om tegelijkertijd het aandeel in duurzame energie te vergroten. De introductie van duurzame energie, waarvan de toevoer fluctueert, is een (zakelijk) argument vóór gas, betoogde Catrinus Jepma, wetenschappelijk directeur van het Nederlandse onderzoeksconsortium EDGaR.

In andere woorden, de fluctuaties in energieprijzen zijn onlosmakelijk verbonden met de conditie van het weer. “In de nabije toekomst zullen de duurzame energiesystemen en de gasenergiesystemen moeten worden verenigd,” zei  Jepma. “Maar, indien duurzame energiebronnen het zó goed doen dat ze gas van de troon stoten, wordt het een hevige strijd.”

Power-to-gas is in eerste instantie in de wereld geroepen om de fluctuatie van elektriciteitswinning uit duurzame energiebronnen uit te vlakken. “Dankzij de vele toepassingsmogelijkheden, is het energiesysteem flexibel waarmee ze marktkansen creëert,” zei Gerald Linke, senior vicepresident van het Gas Technology en Energy Systems Competence Center in Duitsland.

Gerald Linke gaf voorbeelden van marktkansen zoals het managen van energieoverschotten, de productie van mobiliteitsbrandstoffen en de productie van methaan. Power-to-gas kan zelfs “de CO2 -voetafdruk verbeteren,” stelde hij. Onderzoeken die op dit moment in volle gang zijn richten zich onder andere op waterstofconcentratie, veldsporen van hydrogeeninjectie, optimalisatie van kleinschalige methaangisting en biologische methaangistingsprocessen.

In Frankrijk heft GDF SUEZ enkele belangrijke vragen met betrekking tot het energietransitiedebat beantwoord. “Gasonderzoek moet een plek krijgen binnen het energietransitieplan,” stelde Marc Florette (senior vicepresident Onderzoek & Innovatie bij GDF SUEZ). We moeten “duurzame energiebronnen ontwikkelen, waar gas een grote rol in speelt,” zei hij.

Florette denkt dat de uitdagingen vooral zitten in “het ontwikkelen van de biogassector,” “het bedwingen van de fluctuaties van duurzame energie” en het “versterken van vraag- aanbod en het valoriseren van flexibiliteit,” Om ons transport minder afhankelijk te maken van olie, moeten we de uitdaging aangaan en “alternatieve brandstoffen en infrastructuren ontwikkelen. Dit kan biogas zijn, maar ook vloeibaar gas.” Daarna concludeerde hij: “We hebben een duidelijk energieonderzoeksprogramma op Europees niveau nodig, voor een middellange termijn.”

Dankzij de Energiestrategie Oostenrijk, bestaan de overheidsplannen van het land uit het introduceren van meer duurzame energie in het portfolio. “Het Oostenrijkse onderzoeksinitiatief wil wetenschappelijk onderzoek naar gas in relatie tot de energietransitie uitdragen,” verklaarde Alexander Schwanzer, vertegenwoordiger van Europese Zaken Gas (van de Oostenrijkse Vereniging voor Gas- en Water). Het genootschap vertaalt accurate informatie op een begrijpelijke en toegankelijke wijze naar een breed publiek. Het brengt ontwikkelingen in de gastechnologie bij elkaar, binnen de context van de 20-20-20 goals van de Europese Unie. Daarom bracht Schwanzer een heldere boodschap, gericht tot het brede publiek: “Gas is een partner van de wind, het water en de zon.”

Europese perspectieven

“We moeten vasthouden aan onze leidende positie in onderzoek en innovatie,” stelde Axel Voss, lid van het Europees parlement. De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot de toekomstige energievoorziening. “We moeten meer energie besparen,” stelde hij. “We kunnen de huidige fragmentatie van de energiemarkt niet langer voortzetten.”

Aangezien Europa de grootste energiemarkt ter wereld heeft, zijn er twee grote uitdagingen, namelijk “werken met verschillende bronnen van energieproductie” en “ons minder afhankelijk maken van import,”  zei Voss.

“Hoe gaan we om met de integratie van duurzame energiebronnen?” vroeg Mark van Stiphout, lid van het Cabinet of the Commissioner for Energy of the European Commission. Hij denkt dat gas een faciliterende rol kan spelen in de integratie van duurzame energie in het elektriciteitsnetwerk: “Kijk voorbij de grenzen,” zei hij. Als er sprake is van meer onderlinge verbintenis kan Europa de energieproductie van regio tot regio beter uitbalanceren.

De Raad van Commissarissen voor Energie van de Europese Commissie ondersteunt onderzoek naar energie als onderdeel van het Horizon 2020-programma. Dit programma zal ‘technologieneutraal’ zijn, in die zin dat het niet zal voorschrijven welke technologische keuzes moeten worden ontwikkeld. De Europese Commissie geeft de voorkeur aan een systeemperspectief en “financiert het onderzoek naar gaten in het energysysteem,” zei Stiphout.

Beate Raabe, president van Eurogas, stelde dat “veelbelovende technologieën moeten worden ondersteund.” Meestal denken mensen vooral aan duurzame energie en niet aan de mogelijkheden van gas; dat is wat we moeten veranderen. Raabe is voorstander van de technologische neutraliteit bij de Europese Commissie. Horizon 2020 biedt de mogelijkheid Europees onderzoek naar gas en duurzaamheid te stimuleren. 

Door Jean-François Auger (vertaald door Albertha Bloemhoff)