Print

Innovaties voor de overstap naar duurzame energie

2015-03-01

EDGaR brengt een portfolio uit van 125 innovaties in de sfeer van strategische adviezen, processen, diensten en producten. 

EDGaR’s portfolio bevat een breed scala aan innovaties voor diverse technische aspecten van de gastoevoerketen. Deze innovaties betreffen de productie van duurzame gassen zoals biogas, waterstofgas en SNG, waaronder enkele methodes om deze te injecteren in het gastransmissienetwerk. Daarnaast besteden de innovaties aandacht aan de invloed van duurzame gassen op het opslag- en leidingsysteem, en aan de invloed op huishoudelijke en industriële apparaten bij het eindverbruik.

Op systeemniveau faciliteren sommige innovaties de integratie en coördinatie van de gasinfrastructuur door middel van elektriciteitsproductie vanuit duurzame energiebronnen. Hierdoor wordt decentrale productie van energie mogelijk. Overige innovaties betreffen beleidsadviezen, wetten en reglementen evenals managementtoepassingen voor de ontwikkeling en realisatie van een duurzaam gassysteem.

EDGaR’s partners  onderzoeken op dit moment de marktwaarde van enkele innovaties: patenten zijn aangevraagd, in behandeling of reeds toegekend. Gasbedrijven, producenten, investeerders en ondernemers kunnen nu inspringen op de kansen die het innovatieportfolio biedt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met EDGaR’s partners om de businesskansen voor de ontwikkeling en realisatie van deze innovaties te verkennen.

Voorbeelden van innovaties

Gasboard, een serious game over de toekomstige gasinfrastructuur is ontwikkeld onder leiding van Marcel Volkerts (DNV GL, uit naam van Gasunie). Het spel kan ingezet worden om het gedrag en de strategieën van new gas grid-aandeelhouders te identificeren, analyseren en valideren.

Het BioBTX-wasproces (ontwikkeld onder toezicht van Bram van der Drift, van ECN) verwijdert chemische componenten van biomassa tijdens de productie van biogas. Het verlaagt de productiekosten van bio-SNG, produceert een chemische component en vereenvoudigt mogelijk het gehele productieproces.

Superwind, ontwikkeld onder leiding van Kas Hemmes (Technische Universiteit Delft), betreft een methode voor de flexibele coproductie van waterstof en elektriciteit. Het maakt de integratie mogelijk van twee fluctuerende duurzame energiebronnen (namelijk zonne- en windenergie), terwijl het waterstof produceert dat gebruikt kan worden in brandstofcellen, voor transport- en overige doeleinden.

Decentralized gas storage, een serie strategische adviezen, ontwikkeld onder leiding van Wim van Gemert (Hanzehogeschool Groningen). De adviezen betreffen technologische, economische en juridische parameters om de optimale introductie van gedecentraliseerde gasdistributiesystemen mogelijk te maken.

Door Jean-François Auger (vertaling door Albertha Bloemhoff)