Print

Magazine

Onder de paraplu van Energy Delta Gas Research (EDGaR) is, vanaf 2010, vijf jaar lang onderzoek gedaan op het gebied van gas en duurzame energiesystemen. Doel was het wetenschappelijk kennisniveau over gas te verhogen en innovatieve technologieën te ontwikkelen.

De nieuwe inzichten die dit heeft opgeleverd moeten ertoe bijdragen dat Nederland, vanuit zijn huidige sterke positie in de gasmarkt, optimaal richting kan geven aan de invulling van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Daarnaast hope we met EDGaR de internationale uitgangspositie van de Nederlandse gassector te hebben versterkt.

In dit magazine zijn enkele van de belangrijkste resultaten van EDGaR samengevat voor een breder publiek, aan de hand van interviews met een aantal onderzoekers. 

Download 

Publicatie

Karel Beckman, Pelle Matla, Hendrik Steringa. De rol van gas in de energietoekomst: EDGaR magazine. Groningen: Energy Delta Gas Research, 2015.